Sändningsdatum: 2022-06-02
Programledare: Sture Djupenström
Innehåll: Del 1. Kyrkoherde Carl Dahlbäck samtalar med Sture Djupenström och Christel Rosenborg om Guds hus i Fisksätra. Del 2. Sture reflekterar över elsparkcyklar och hoppas att kunna intervjua Hans Peters i nästa Torsdagstimme. Del 3. Sture presenterar Radio Nackas valupplägg inför hösten och hoppas på att intresserade lyssnare skickar in frågor att ställa till de olika partirepresentanterna. Del 4. SPF seniorerna Boo informerar om ändrat datum för en utflykt.