Uppsatstävling. – Boken om Brända hemman

PlayStop Sändningsdatum: 2021-11-11 Programledare: Sture Djupenström Medverkande: Del 1. Ewa Wegnelius, projektledare för Nacka 50 år i ljudbilder. Del 2. Anders Tiger, ordförande val- och demokratinämnden (KD). Del 3. Kjell Åkerlund, Radio Nacka, Gunnar Lind,...