Sändningsdatum: 2020-09-10
Programledare: Sture Djupenström
Gäst: Anders Tiger, gruppledare för KD i Nacka
Innehåll: Anders Tiger presenterar förslaget om att anlägga en amfiteater i nya Orminge centrum.
Sture kommenterar den nya Stockholmsenkäten.