Sändningsdatum: 2021-12-02
Programledare: Sture Djupenström
Medverkande: Ann Westerlund, körmedlem i Nackapella
Innehåll: Sture samtalar med Ann Westerlund om kören Nackapella, sprungen ur Atlas Copco-kören. Om livet i kören, om musiken och glädjen att sjunga i kör.