Programledare: Kjell Åkerlund
Innehåll: Samtal med Johan Gustafson, vinbonde på Velamsund