Radio Nacka är med och firar Nacka 50 år sedan kommunsammanslagningen 1971. Vi sänder ljudbilder med härliga personer som minns Nacka på olika sätt. Ewa Wegnelius är projektledare för ljudbilderna.

Bosse Ståldal, tidigare ansvarig för Boo Folkets Hus samt Markoolio, artist och skådespelare:

Mats Gerdau, kommunalråd och nuvarande kommunstyrelsens ordförande:

Erik Langby, tidigare kommunstyrelsens ordförande:

Cortina Lange, kulturchef i Forum samt Dieselverkstaden:

Birgitta Thelander, ordförande i Saltsjöbadens Hembygdsförening:

Johan Bergenstråhle, projektledare för Skanska och bygget av Nacka Forum samt Stig Lilja, centrumledare för Nacka Forum:

Sten Grack, ordförande i Nacka församlings kyrkogårdsutskott, berättar om Storkällans kapell i Älta:

Bengt Smideman, arkitekt och stadsplanerare verksam vid Småstaden Arkitekter, berättar om förverkligandet av projektet Järla sjö:

Thage G Peterson, tidigare riksdagens talman och synnerligen inblandad i kommunsammanslagningen 1971:

Invigning av Kvarnholmsförbindelsen den 11 juni 2016. Invigningstalare: Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande och Niklas Backfjärd, VD för Kvarnholmen Utveckling AB:

Firandet av Skurubrons 100-årsdag den 18 oktober 2015. Jubileet arrangerades av Boo och Nacka hembygdsföreningar samt Skuru IK:

Summering av jubileumsåret 2021 med Anders Mebius, Nacka kommuns Direktör för Kultur och Fritid.