Gudrun Hagliden läser ur boken
En berättelse om Stiftelsen Danviks hospital under 450 år. Text- och bildmaterial är sammanställt av Per-Åke Herrström.