Innehåll: Författaren och konstregissören Cilla Jahn läser kapitel ur sin bok Möten med konstnärer.
Om Torsten Renqvist

Om Lisa Larson

Om Anders Engman

Om Anna Mizak

Om Anna och Wolfgang Kubach-Wilmsen

Om Peter Dahl

Om Sam Stigsson