Sändningsdatum: 2018-05-08
Programledare: Sture Djupenström
Gäster: Karin Teljstedt, Anders Tidger
Innehåll: Samtal om Kristdemokraternas politik i Nacka