Sändningsdatum: 2021-06-03
Programledare: Sture Djupenström
Medverkande: Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd, ordförande i Fritidsnämnden, ordförande i Brottsförebyggande rådet.
Innehåll: Del 1. Samtal med Gunilla Grudevall-Steen om aktiviteter under sommaren 2021. Frågor om fritid, trygghet, sporthallar och annat. Del 2. Cilla Jahn läser kapitlet om Liss Eriksson ur boken Möten med konstnärer. Del 3. Sture påminner om Nacka stadsbyggnadsutmärkelse. Rösta på Årets byggnad. Del 4. Meddelande från SPF Seniorerna Boo