Sändningsdatum: 2021-09-16
Programledare: Sture Djupenström
Medverkande: Del 1.Vanja Rehn, rektor Nacka musikskola. Del 2. Angela Berglund, SeniorNet Nacka. Del 3. Thage G. Peterson.
Innehåll: Del 1. Samtal med Vanja Rehn om Nacka musikskola, solosång, Nacka musikakademi samt lite om Nacka musikklasser. Del 2. Angela Berglund berättar om höstprogrammet för SeniorNet Nacka. Del 3. Från ett föredrag på Forumbiblioteket den 11 september med Thage G. Peterson med anledning av att han var med i det förberedande arbetet till kommunsammanslagningen.