Sändningsdatum: 2021-10-28
Programledare: Sture Djupenström
Medverkande: Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.
Innehåll: Sture Djupenström samtalar med Mats Gerdau om Alliansens budgetförslag för nästkommande år.