Sändningsdatum: 2022-06-23
Programledare: Sture Djupenström
Innehåll: Del 1. Sture samtalar med Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall, med anledning av att  kommunfullmäktige beslutat om att sänka delar av avfallstaxan inför halvårsskiftet i juli. Del 2. Sture samtalar med Ulrika Haij, biträdande trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun, om kommande trafikproblem under sommaren.