Sändningsdatum: 2020-06-04
Programledare: Sture Djupenström
Gäster: (1) Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i Fritidsnämnden i Nacka.
(2) Peter Hanneberg, biolog, journalist, fotograf, bosatt i Nacka
Innehåll: (1) Samtal med Gunilla Grudevall-Steen om de planerade fotbollsplanerna ovanpå Rusta-huset samt om Sommarpaketet som innehåller aktiviteter för ungdomar hela sommaren.
(2) Intervju med Peter Hanneberg som av Naturvårdsverket blivit utsedd till Årets naturfotograf 2019.