Sändningsdatum: 2004
Programledare: Sture Djupenström
Gäst: Thage G. Peterson
Innehåll: Samtal med Thage G. Peterson med anledning av Nacka Arbetarekommuns 100-årsfirande.