Innehåll: Författaren och konstregissören Cilla Jahn läser kapitel ur sin bok Möten med konstnärer.
Om Torsten Renqvist

Om Lisa Larson

Om Anders Engman

Om Anna Mizak

Om Anna och Wolfgang Kubach-Wilmsen

Om Leopold och Michael Fare

Om Peter Dahl

Om Sam Stigsson

Om Peter Lindhe

Om Aline Magnusson

Om Ann-Charlotte Fornhed

Om Anna Eilert

Om Bengt Ribbentoft och Ejnar Jolin

Tore Norén om Nils Sjögren

Om Elisabet Hasselberg Olsson och John Olsson

Om Bo Lundwall

 

Om Jonas Wickman

Om Hertha och Gösta Hillfon

Om Olle Nyman

Om Torsten Bergmark

Om Sivert Lindblom

Om Ina Almegård