Inledningsvis berättar Lars Westman om sig själv och Saltsjöbaden under rubriken Före X-et.
Därefter följer uppläsningen av hans bok Om X-et och Saltsjöbaden. Författarinläsning

      00-Lars-Westman-om-Saltsjobaden-fore-Xet-start
      01-Lars-Westman-om-Saltsjobaden-fore-Xet-forts

 

      02-Lars-Westman-X-et-o-Saltsjobaden-kap1
      03-Lars-Westman-X-et-o-Saltsjobaden-kap2
      04-Lars-Westman-X-et-o-Saltsjobaden-kap3
      05-Lars-Westman-X-et-o-Saltsjobaden-kap4
      06-Lars-Westman-X-et-o-Saltsjobaden-kap5