Gudrun Hagliden läser ur boken Kvarnhjul och fabriksskorstenar – Nackas industriarv av Gunnar Sillén. Utgiven av Nacka kulturnämnd 2012.
Sid 48-109

Hjulen börjar snurra, Tullarna, Utflyttning från staden

Nacka växer med fabrikerna, Gäddviken, Finnboda

Finnboda forts.

Finnboda forts.

Sommelii oljefabrik

Saltsjökvarn, Kvarnen Tre Kronor, Engelska Ångsågen

J.V, Svensons Motorfabrik Augustendal, Järla Läderfabrik, Rylander & Rudolphs Henriksdal

Saltsjöbaden, Fannyudde och Jästängen, de Lavals Ångturbin

Neglingevarvet, Saltsjöbadstvätten, “Degens tvätteri”, Moranäs, Ektorp, AB Diesels Motorer, Atlas Diesel

Atlas Copco, Kåbergs Tapetfabrik, Svenska Sodafabriken, Karbidbolaget – Gasaccumulator – AGA, Järla Ångtvätt, Älta, Det demokratiska genombrottet.

Sid 120-129

Rekordår

Älta Kassaskåpsfabrik, K.E. Nilssons Metallfabrik, Svenska Precisionsverktyg, Gilleglass

Finntorps hantverkshus/Esselte, Rotor Maskiner, Klint Bernhardt & Co

Goman, Cirkelkaffe, Kummelnäs varv, Bexanders fiskrökeri, Foggs hotell

Innehållsförteckning
Förord 3
Före maskinerna 6
Nacka och nationsbygget 10
Danvikens hospital 12
Nacka bruk 14
Stormakt med lånade medel 16
Nacka i holländska händer 17
Beckbruken 18
Stärkelsebruket på Skogsö 18
Saltbruket 19
Adelsvälde – konkurs och reduktion 20
Merkantilism och manufakturer 21
Envälde – från stormakt till vanmakt 24
Frihetstiden – hattar, mössor och fabriker 26
Lyx och nytta 28
Jord och vetande 28
Ostindien, järn och Svindersvik 29
Nacka bruk 31
Sickla kattuntryckeri 32
Lilla Björknäs 33
Duvnäs gård 33
Kummelnäs gård 35
Industrialiseringen – revolution, ånga och romantik 36
Statens roll 40
Industrialiseringens förlopp 40
Huvudstad i bakvatten 42
Lilla Björknäs 43
Nacka ström 45
Hjulen börjar snurra 48
Tullarna 51
Utflyttning från staden 52
Nacka växer med fabrikerna 54
Gäddviken 55
Finnboda 60
Sommelii oljefabrik, Henriksborg 70
Saltsjökvarn 74
Kvarnen Tre Kronor 79
Engelska Ångsågen 79
J.V. Svensons Motorfabrik, Augustendal 81
Järla Läderfabrik 85
Rylander & Rudolphs, Henriksdal 87
Saltsjöbaden 90
Fannyudde och Jästängen 92
de Lavals Ångturbin 92
Neglingevarvet 96
Saltsjöbadstvätten, “Degens tvätteri” 97
Moranäs 98
Ektorp 98
AB Diesels Motorer 99
Atlas Diesel 103
Atlas Copco 104
Kåbergs Tapetfabrik 106
Svenska Sodafabriken 106
Karbidbolaget – Gasaccumulator – AGA 106
Järla Ångtvätt 107
Älta 108
Det demokratiska genombrottet 109
Kommunalpolitisk makt 110
Krig och revolutionshot 111
Från kamp till rationellt samarbete 111
Kooperationen och Nacka 112
Kvarnholmen 112
Tollare pappersbruk 114
Hammarbysjöns sänkning 116
Casco 116
Ecks fabriker 117
Frisells Maskiner 118
Fisksätra varv 118
Anna Visborgs Minne 119
Rekordår 120
Älta Kassaskåpsfabrik 123
K.E. Nilssons Metallfabrik 123
Svenska Precisionsverktyg (SPV) 124
Gilleglass 125
Finntorps hantverkshus/Esselte 125
Rotor Maskiner 126
Klint Bernhardt & Co 126
Goman 127
Cirkelkaffe 127
Kummelnäs varv 128
Bexanders fiskrökeri 128
Foggs hotell 129
Efter industrialismen 130