Utmärkelser och stipendier. Fördelning av bidrag

PlayStop Sändningsdatum: 2022-05-26 Programledare: Sture Djupenström Medverkande: Del 1. Anna Hörnsten, utvecklingsledare på kultur- och fritidsenheten i Nacka kommun. Del 2. Lennart Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna Boo Innehåll: Sture intervjuar Anna Hörnsten...

Tema trygghet. Dagvandring i Fisksätra

PlayStop Sändningsdatum: 2022-05-19 Programledare: Sture Djupenström Innehåll: Del 1. Sture deltar i en Trygghetsvandring i Fisksätra och samtalar med tjänstgörande och volontärer om det ansvarsfulla arbetet att skapa trygghet för ungdomar. Del 2. Sture träffar...

Trädgårdstema

PlayStop Sändningsdatum: 2022-04-28 Programledare: Sture Djupenström Innehåll: Del 1. Sture samtalar med Sofia Ewerlöf och Raisa Gunnarsson från Livfulla trädgårdar i Nacka om deras affärsidé. Del 2. Reprissändning av programmet Hälsoträdgårdar från 2019: Kommunens...