Sändningsdatum: 2020-05-28
Programledare: Sture Djupenström
Gäster: Mikael Carlsson (NL), oppositionsråd och Kristina (Tina) Granlund (NL), politisk sekreterare,
ledamot i BRÅ
Innehåll: Samtal om miljöarbetet i Nacka och jämförelser mellan Nackas olika placeringar i miljörankringsenkäterna 2019 och 2020.