Sändningsdatum: 2020-06-18
Programledare: Sture Djupenström
Gäster: Cilla Jahn, konstregissör samt Lilian Nilsson och Anders Söderlind, boende i Jarlaberg
Innehåll: Samtal om om händelserna kring de bortplockade Peter Dahl-målningarna i i trapphusen på Fyrspannsvägen i Jarlaberg.