Sändningsdatum: 2021-05-06
Programledare: Sture Djupenström
Medverkande: Lena Henrikson, vice ordförande i Attention Nacka-Värmdö och Ylva Jonsson, kontaktperson i samma förening.
Innehåll: Del 1. Attention Nacka-Värmdö är en lokal förening inom Riksförbundet Attention, vars målgrupp är vuxna som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I programmet presenteras verksamheten. Del 2. Cilla Jahn läser kapitlet om Susan Gillhög ur boken Möte med konstnärer