Sändningsdatum: 2020-09-17
Programledare: Sture Djupenström
Gäster: 1, Martha Bengtsson, Älta föreningsråd och Älta kulturförenings styrelse. 2, Ingrid Boström, programansvarig i Nacka Hembygdsförening.
Innehåll: Samtal med Martha Bengtsson om planerna till nya Älta centrum, en fråga som återremitterades på senaste KF mötet.
Samtal med Ingrid Boström om 200-årsfirandet av Jenny Linds födelse som firas på Lilla Nyckelviken den 6 oktober 2020.