Inledningsvis berättar Lars Westman om sig själv och Saltsjöbaden under rubriken Före X-et.
Därefter följer uppläsningen av hans bok Om X-et och Saltsjöbaden. Författarinläsning

      00-Lars Westman om Saltsjöbaden före Xet start
      01-Lars Westman om Saltsjöbaden före Xet forts

 

      02-Lars Westman-- X et o Saltsjöbaden-kap1
      03-Lars Westman-- X et o Saltsjöbaden-kap2
      04-Lars Westman-- X et o Saltsjöbaden-kap3
      05-Lars Westman-- X et o Saltsjöbaden-kap4
      06-Lars Westman-- X et o Saltsjöbaden-kap5